®PSYCH-K

לעתים אנו חשים כי אנו נעים בקצב מייגע צעד קדימה צעד אחורה והתסכול גובר… רוב הסיכויים שקיים קונפליקט בין המטרות המודעות שלך ובין האמונות בתת המודע שלך. הקונפליקט יכול לבוא לידי ביטוי בבריאות פיזית, נפשית, כלכלית, מערכות יחסים, קריירה ולמעשה בכל תחומי חיינו.

®PSYCH-K היא טכניקה ייחודית מהירה וישירה לשינוי אמונות בתת המודע.

זהו תהליך פשוט ומעודן אשר מאפשר יצירת קשר עם תת המודע שלך, ובכך מאפשר שחרור ושינוי האמונות המגבילות אותך מלחיות את חייך במלוא הפוטנציאל האישי שלך. בתחומי חיים כהערכה עצמית, מערכות יחסים, ביצועים בעבודה, בריאות ועוד הרבה יותר!

המטרה בשיטת ה ®PSYCH-K היא לשחרר במהירות ובקלות את האמונות המגבילות.

מהן אמונות מגבילות?

אמונה היא למעשה מחשבה החוזרת על עצמה שוב ושוב לעתים מבלי שנבחין בה כיוון שהיא מסתתרת במעמקים של תת המודע.

אנו מה שאנו חושבים! אם אנחנו חושבים שאנחנו לא מספיק טובים, לא ראויים, לא מסוגלים, לא יכולים, נמנעים, חבל … אנחנו סך כל המחשבות שלנו. או כפי שאמר פעם בפשטות ובדיוק הנרי פורד.

"בין אם אתה חושב שאתה יכול או חושב שאתה לא יכול אתה צודק!"

מחקרים עדכניים מצביעים על כך כי 95% של התודעה שלנו מתקיימים ברמת תת המודע. זה בדיוק המקום שבו רוב האמונות המגבילות והמקדמות נמצאות. משמעות הדבר היא שרוב הזמן, איננו מודעים לקיומן, ומחשבות היומיום שלנו, פעולות והתנהגויות מנווטים על ידי האמונות האלה.

®PSYCH-K נחקר מזה שנים ע"י חוקרי מוח. מהמחקר עולה כי פעילות מתוך המוח השלם המתאפשרת ע"י ®PSYCH-K מפחיתה באופן דרמטי התנגדות לשינוים בתודעת תת המודע. ולכן מאפשרת תקשורת ידידות  לטובת שינוי רצוי בצורה ישירה פשוטה וניתנת לאימות.